Tävla för IFK Lund

Anmälan till tävlingar görs av den aktiva själv, undantag gäller dock SM-tävlingar.
När det gäller SM-tävlingar ska anmälan göras av respektive tränare

Regler för att tävla för IFK Lund

1

Betald Medlemsavgift

För att få representera IFK Lund Friidrott i tävlingssammanhang måste medlemsavgift för det aktualla tävlingsåret vara betald. 

2

Efteranmälan OCH UTEBLIVEN START

Klubben står för ordinarie anmälningsavgift. Vid efteranmälan faktureras den aktiva efteranmälningsavgiften. 

Den aktiva faktureras även startavgift vid utebliven start, såvida frånvaro inte rapporterats till kansliet eller arrangör innan tävling.

3

2 tävlingsgrenar

IFK Lund står för 2 grenanmälningar/tävlingsdag. Önskar den aktive tävla i fler grenar ska den aktiva diskutera med sin tränare innan anmälan. Ytterligare anmälningar som inte godkänts av den aktives tränare bekostas av den aktiva själv. 

4

tävlingskläder

Den aktive ska bära IFK Lund Friidrotts klubbkläder under tävling.

Information om hur det går till på en tävling hittar du här

Här hittar du tävlingar!