Stipendiater 2021

Jim Liebel stipendiet

Maja Maunsbach
Filip Nilsson

Hedersdiplomet

Mikael Wennolf

Staffan Blomstrand minnesfond

Jeroen Persson
Ebba Holgersson
Elias Wennolf
Tindra Röme
Erik Erlandsson

Jim liebel stpendiet

Jim Liebel, född 1955, var en mycket lovande kastare i början av 1970-talet. Hans bästa resultat i kula 17.36, som fortfarande är klubbrekord, nådde han 1976. Jim avled 2007, i sitt testamente hade han förordnat att en summa pengar skulle tillfalla IFK Lund för att användas till stöd för lovande idrottare i föreningen.

Hedersdiplomet

Hedersdiplomet anses vara en utav de finaste utmärkelserna. Denna ska utdelas för framstående insatser. Ges i första hand till aktiva på SM-guld- eller landslagsnivå, annars till framstående ledare.

Avser hela föreningen IFK Lund (Friidrott och Bordtennis). Beslutas av huvudstyrelsen efter förslag från de båda sektionerna.


Staffan Blomstrands

Staffan Blomstrand är en av IFK Lunds mest framgångsrika friidrottare genom tiderna. Under 1980-talet hade Staffan flera landslagsuppdrag och nådde goda framgångar i både sprint men framför allt i mångkamp. Staffan har fortfarande klubbrekord på både 400 m och i tiokamp. Staffan tillhör den exklusiva skaran 10-kampare i Sverige som har över 8 000 poäng.

Hösten 1998 engagerade sig Staffan i ett UNESCO-projekt i Brasilien. Projektet gick ut på att skydda regnskogen men syftade även till att hjälpa utsatta ungdomar i Sao Paolo. Dessvärre drabbades Staffan av en allvarlig tropisk infektionssjukdom som mycket tragiskt tog hans liv i februari 1999, endast 39 år gammal.

Staffans syster Karin Blomstrand och morbror Tord Cederberg har tagit initiativ till en minnesfond efter Staffan. De båda är sponsorer till minnesfonden.

Stipendium delas ut till aktiva ungdomar & juniorer som har en god kämparglöd, som förbättrat sina resultat jämfört med sig själv, är en god kamrat och stöttar andra, bra resultat på någon stor tävling och tränar flitigt.