Ett nytt lopp för alla kategorier – från elit till dem som är drabbade

Loppet arrangeras gemensamt av IFK Lund och ett antal patient- och anhörigföreningar inom området psykisk ohälsa, representerade av Schizofreniföreningen i Skåne. Run for Mental Health går av stapeln den 8 oktober, i nära anslutning till WHO:s World Mental Health Day den 10 oktober och till Region Skånes temavecka om psykisk ohälsa. Hälften av nettot går till forskning, hälften till IFK.

Loppet utnyttjar Lundaloppets erfarenhet som arrangör och går på dess 5 km-bana. Det är alltså ett fullt proffsigt lopp, kontrollmätt och lämpligt för elit och elitmotionärer eftersom banan är flack och snabb, men också för vanliga motionärer eftersom det går genom vackra och intressanta miljöer.

Det speciella är i stället att de som själva drabbats av psykisk ohälsa stimuleras att delta på olika sätt: de får reducerad startavgift, de får möjlighet att ta med ledsagare och de kan springa en kortare 1 km-bana om de är i dålig form.

Läs mer på loppets egen hemsida!