IFK Lund Friidrottsstyrelse 23/24

Om ni önskar komma i kontakt med styrelsen,
kontakta kansliet på  kansli@ifklund.se 

Ordförande

Elif Bosemark

Ledamöter 

Martin Jönsson
Per Heander

Sara Johansson
Ulf Maunsbach

Valberedning

Anneli Lundblom
Helena Jönsson

Jacob Lenz