IFK Lund Friidrottsstyrelse 20/21

Om ni önskar komma i kontakt med styrelsen,
kontakta kansliet på  kansli@ifklund.se 

Ordförande

Daniel Röme

Ledamöter 

Martin Jönsson
Ellen Björklund
Ulf Maunsbach
Per Heander

Suppleanter

Gunilla Ascard
Matilda Nilsson