FRIIDROTTSKOLLO – IFK LUND FRIIDROTT
v. 27 samt v. 32

(v. 25,26 och 33 arrangerar vi Idrottskollot)

IFK Lund Friidrott arrangerar även i år ett friidrottskollo under två veckor i sommar, halvdagar.

Under de tre timmarna vi håller igång på antingen förmiddagen (9-12) eller eftermiddagen (13-16) så kommer vi hinna med att köra flertalet av friidrottens grenar under veckan som går. Kollot hålls av ledare som själva är aktiva i klubben och som har stort intresse för friidrott och ledarskap.

Plats: IFK-hallen och Centrala idrottsplatsen bredvid Bollhuset, Fasanvägen/Trollebergsvägen, Lund.

Tid: 29 juni-3 juli måndag-fredag 09.00-12.00 (födda 2012-2010)
3-7/8 måndag-fredag 09.00-12.00 (födda 2012-2010) – FULLBOKAT

Aktiviteter: Vi kommer att testa på flertalet av friidrottens grenar. Längdhopp, höjdhopp, spjutkastning (inte riktiga spjut för de minsta), 60 meter och fler därtill.

Ålder: Förmiddagar pojkar och flickor födda 2012-2010 och eftermiddagar pojkar och flickor födda 2009-2007

Anmälan: Anmälan görs här!

Anmälan för vecka 27 senast den 17 juni. Anmälan för veckan 32 senast den 26 juli.
Maximalt ca 35 barn kan delta varje vecka. Anmäl i god tid!

Vid för få anmälningar per halvdag kommer ni i första läget att erbjudas plats på en annan tid, om deltagarantalet ändå visar sig vara för lågt kommer lägret att ställas in. Detta kommer meddelas senast en vecka innan start. Kommer det in för många anmälningar kommer de sist inkomna placeras i kö. I mån av plats kan efteranmälningar mottas. Det är tillåtet att delta i mer än en vecka om så önskas. Skriv i anmälan om du är allergisk mot något.

Deltagaravgift: 450 kronor/deltagare per vecka.
I avgiften ingår frukt varje dag samt kostnader för materiel m.m. Inga andra avgifter tillkommer. Deltagaravgiften faktureras föräldrarna. Ett informationsmail kommer att sändas till berörda föräldrar några dagar före start med kontaktuppgifter till ledarna.
För övriga frågor kontakta IFK Lunds kansli på telefon 046-211 84 30 eller via email på kansli@ifklund.se

Väl mött under sommarens aktivitet i IFK Hallen och på Centrala Idrottsplatsen!