LUNDALOPPET

2017 års Lundalopp är här!
Årets mål är bland annat att nå över 7000 löpare.
Vi söker ständigt funktionärer för detta arrangemang och ni kan hitta all information om arrangemanget på Lundaloppets hemsida.