Upplösning av Oldboyssektionen Vid Oldboyssektionens årsmöte den 2 december beslutades att sektionen ska upplösas. Styrelsen beklagar djupt detta avslut av en 90-åring sektion med rotade anor och traditioner. Uppmuntringsstipendierna som har delats ut av Oldboyssektionen kommer fortsättningsvis att […]

Categories:

Inbjudan till OLDBOYSOLYMPIADEN                                                      Fredagen den 26 maj 2017 kl. 18.30 TÄVLINGARNA Vi […]