Lund Fun Games

Lund Fun Games – tävlingen för de allra yngsta friidrottarna (6–11 år). Här introducerar vi barn till att tävla i friidrott i Svensk friidrotts koncept ”Öppet hus”. De anmälda får testa på 4 grenar hur många gånger de vill under tävlingens gång och kan när som helst gå och testa på en annan gren. Dagen avslutas med en kurirstafett. 

ANMÄLAN  |   INBJUDAN  |  FUNKTIONÄRSANMÄLAN

Öppet hus-tävling
Alla barn får ett eget startkort där den som vill kan skriva ner resultaten får möjlighet till detta. Inga resultat registeras eller publiceras online. Deltagaren genomför sedan precis den eller de grenarna hen vill, så många gånger hen vill och i vilken ordning hen vill under två timmar. Dagen avslutas med en kurirstafett. Alla barn får medalj! 

Grenar: 40m, häckstafett, längdhopp (zon) och stavhopp.

Inga resultat kommer att registreras eller publiceras.

Anmälan
Anmälan görs på IFK Lunds hemsida senast onsdag 6 mars på via EasyRecord. Anmälningsavgiften är 150 kr och faktureras föreningen efter avslutad tävling. Efteranmälan kan göras på i mån av plats via kontakt med IFK Lunds kansli. 

Kiosk
Försäljning av enklare förtäring kommer att finnas på plats. 

——————

Datum: lördag 9 mars, 2024
Klockan: 08:45–12:00
Plats: IFK-hallen, Fasanvägen 2, Lund

——————