Medlemsengagemang 2024 – anmälan funktionärsuppdrag

Nu är det dags att fylla i vilka av våra arrangemang du har möjlighet att hjälpa till på som funktionär under fortsättningen av 2024.

Som medlem i förening förväntas du årligen ställa upp på 3 arrangemang varav Lundaloppet, vårt största och ekonomiskt viktigaste arrangemang, är obligatoriskt. Så boka in 4 maj i kalendern redan nu innan du fortsätter.

LUNDALOPPET
Arrangemanget är föreningens i särklass viktigaste arrangemang och vår finansiella ryggrad. Utan Lundaloppet kan vi inte bedriva den verksamhet vi gör, och utan funktionärer kan vi inte arrangera Lundaloppet. Du är Lundaloppet! ❤

NYTT FUNKTIONÄRSSYSTEM
Vi implementerar i och med detta utskick ett nytt funktionärssystem i föreningen. Funktionären.se kommer att underlätta både för dig som funktionär men också för oss på kansliet. Som medlem eller representant för medlem får du koll på funktionärsvalen genom ett eget login, och vi på kansliet får ett system som ger oss en tydlig överblick över medlemmens engagemang och ett verktyg för hantering och uppföljning.

ARRANGEMANG 2024
14 januari – Sprinterträffen
27–28 januari – Pallasspelen
9 mars – Lund Fun Games
4 maj – Lundaloppet
30 maj – Kalvinknatet
19 juni – Lundakvällen
7 september – Sydsvenska Ungdomsspelen
14 september – Nobelloppet
14 september – Innovationsstafetten
7 december – Julchansen

FUNKTIONÄRSSVAR
Vanligtvis skickar vi ut den här förfrågan inför det nya kalenderåret men implementering av det nya systemet har dragit ut på tiden. Vi behöver således ditt/ert svar så snart som möjligt.

Funktionärsanmälan »
Guide »

Tack för att du är funktionär!
Tack för att du ger oss möjligheten att göra det vi gör!

 

 

 

 

Tags: