Categories:

IFK Lund Friidrott kallar till extra årsmöte

Tid: kl 19.00, 2023-05-29
Plats: IFK Lund Friidrott, Kansliet

– – – – –

Bakgrund
Vid ordinarier årsmöte meddelade valberedningen att de inte hittat någon ordförandekandidat. Mötet beslutade därför att ett extra möte ska hållas inom 2 månader från detta mötets datum, där ny styrelse väljs. Valberedningen utökades dessutom med Helen Jönsson och Jacob Lenz.

Valberedningen har nu ett förslag varpå sittande styrelse kallar till extra årsmöte för att tillsätta ny styrelse samt valberedning.

– – – – –

Med vänlig hälsning
Styrelsen
IFK Lund Friidrott

Tags: