Välkomna på årsmöte!

Måndagen den 13 mars klockan 18:30 håller IFK Lund Friidrott årsmöte. Mötet hålls i kanslibyggnaden på Centrala Idrottsplatsen. Eventuella motioner inlämnas senast 13 februari, antingen i fysisk form på kansliet eller digitalt till kansli@ifklund.se

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga senast den 6 mars och kommer skickas ut via mejl. De kommer även finnas tillgängliga på kansliet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Tags: