Upplösning av Oldboyssektionen

Vid Oldboyssektionens årsmöte den 2 december beslutades att sektionen ska upplösas.
Styrelsen beklagar djupt detta avslut av en 90-åring sektion med rotade anor och traditioner. Uppmuntringsstipendierna som har delats ut av Oldboyssektionen kommer fortsättningsvis att delas ut av huvudföreningen.

Tags: