Categories:

Juldagens julkaffe – INSTÄLLT Det traditionella julkaffet med tomtebesök i IFK-stugan på juldagen är inställt.
Upplösning av Oldboyssektionen Vid Oldboyssektionens årsmöte den 2 december beslutades att sektionen ska upplösas. Styrelsen beklagar djupt detta avslut av en 90-åring sektion med rotade anor och traditioner. Uppmuntringsstipendierna som har delats ut av Oldboyssektionen kommer fortsättningsvis att […]