Categories:

Stort tack Maria!
Efter snart 7 år inom föreningen kommer Maria tyvärr att säga hej då vid årsskiftet. Maria som började jobba här vintern 2016 har jobbat som kanslichef med ett stort fokus på Lundaloppet. Från 1 januari tillträder Maria som verksamhetsansvarig på Skånes Friidrottsförbund.

Som en följd av detta efterfrågar föreningen nu kompetens inom:

Ekonomi (ca. 3 dagar/månad)
– Bokföring
– Redovisning

Kommunikation
– Redaktionellt arbete
– Underhåll av digitala kanaler
– Föreningsinformation

Är du intresserad och har möjlighet att bidra föreningen med din kompetens inom ovan specificerade områden – kontakta kansli@ifklund.se
Vidare kommer vi att förstärka verksamheten ytterligare och annonsering om detta sker under hösten.

Tags: