Måndagen den 13 juni håller IFK Lund Friidrott ett extra årsmöte, tillika startskottet för vår nya förening.

Datum: 13 juni
Tid: 19:00
Plats: IFK Lunds kansli, Centrala Idrottsplatsen

BAKGRUND
Under IFK Lunds årsmöte den 28 mars, röstades förslaget om att IFK Lund blir en stödförening åt de två nya föreningarna som nu kommer att startas – IFK Lund Bordtennis samt IFK Lund Friidrott. 

Genom denna förändring kommer nu föreningens styrelse närmre verksamheten och vi vinner en del administrativa fördelar. I övrigt kommer verksamheten att rulla på som vanligt. 

Vår nya stödförening, tidigare IFK Lund, kommer fortsatt att förvalta bl.a. ändamålsbestämda placeringar (erhållna genom arv och gåva) samt äga och förvalta IFK-hallen och IFK-stugan. 

Väl mött måndag den 13 juni.
Varmt välkommen!

– – – – – – – –

[PDF] Kallelse med tillhörande dagordning » 

 

Tags: