Categories:

Valberedningen bestående av Helena Jönsson, Gunnar Holmstedt och Sandra Carlson har inför årsmötet den 16 mars berett valet till huvudstyrelse för IFK Lund.

Valberedningens förslag
Förutom förslag till ordförande har valberedningen haft två avgående ledamöter samt två suppleantplatser att fylla. Styrelsen har fungerat väl under året och glädjande ställer alla upp för omval.

Valberedningens förslag i sin helhet:
Ordförande för 2020:
Mats Persson (omval)

Ledamöter:
Nino Vidovic (sedan tidigare vald 2019/2020)
Helena Jönsson (sedan tidigare vald 2019/2020)
Bengt Hansson (omval 2020/2021)
Sven-Åke Olsson (omval 2020/2021)

Suppleanter:
Fabian Beijer(omval 2020)
Daniel Röme (omval 2020)

Tags: