Categories:

Huvudföreningens Årsmöte
Måndagen den 16:e mars kl.19.00 i paviljongen.

Sektionernas årsmöten
Friidrottssektionens årsmöte äger rum onsdagen den 4:e mars kl. 19.00 i paviljongen.
Bordtennissektionens årsmöte äger rum måndagen den 2:e mars kl. 18.30 uppe i hallen.

Motioner till årsmötena skall vara respektive styrelse tillhanda senast en månad innan vart möte.

Välkomna!

Tags: