Categories:

Nu till hösten kommer vi att arrangera ett nytt stafettlopp i Lund, spårvägen är färdigbyggd och det vill vi uppmärksamma med Spårvägsstafetten! Stafetten går den 17 september och vår förhoppning är att detta ska bli ett trevligt årligt återkommande evenemang likt Lundaloppet där vi kan skapa en folkfest även på hösten. Till detta arrangemang kommer vi att få hjälp med funktionärer från bl. a. Qlick och Sony.

Sprid gärna Spårvägsstafetten till vänner och kollegor. På www.sparvagsstafetten.se hittar ni mer information om stafetten!

Tags: