Categories:

Valberedningen bestående av Richard Huldén, Vilhelm Björklund och Karin Björk har inför friidrottsektionens årsmöte (26 februari) berett valet till friidrottsstyrelse.

Valberedningens förslag
Valberedningen är glada att föreslå Daniel Röme till ny ordförande. Daniel har gjort en stark insats som ledamot under året och besitter en stor ledarskapsförmåga och ett stort engagemang för klubbens verksamhet.

Valberedningen är dessutom glada att föreslå omval på fyra personer från den sittande styrelsen. Ledamöter: Carla Berns och Ellen Huldén. Suppleanter: Ulrika Holgersson och Gunilla Ascard.

Valberedningen är även glada att föreslå Saga Thornberg till att väljas som ny suppleant i styrelsen.

Valberedningen har fortsatt förtroende för Jonathan Hallinder och Per Heander som båda sitter valda som ledamöter på två år.

Valberedningens förslag i sin helhet
Ordförande:
Daniel Röme (nyval)

Ledmöter (väljs på 2 år):
Jonathan Hallinder
Per heander
Carla Berns (omval)
Ellen Huldén (omval)

Suppleanter (väljs på 1 år):
Ulrika Holgersson (omval)
Gunilla Ascard (omval)
Saga Thornberg (nyval)

Tags: