Categories:

Valberedningen bestående av Helena Jönsson, Lennart Björklund och Jonas Svensson har inför årsmötet den 5 mars berett valet till huvudstyrelse för IFK Lund.

Valberedningens förslag
Förutom förslag till ordförande har valberedningen har haft två avgående ledamöter samt en suppleantplats att fylla. Mats Persson och Nino Vidovic har varit stora tillgång för styrelsen och har meddelat valberedningen att de ställer upp för omval till ordförande respektive ledamot. Örjan Johansson har däremot valt att inte ställa upp för en ny period. Gunnar Holmstedt valdes vid årsmötet 2018 på fyllnadsval som suppleant. Då någon från respektive sektionsstyrelse bör vara representerad i huvudstyrelsen har frågan om de tomma platserna gått till respektive ordförande. De har glädjande nog själva valt att föreslå sig själva. Valberedningen föreslår därför att Daniel Röme (Friidrott) och Fabian Beijer (Bordtennis) väljs in som nya medlemmar i huvudstyrelsen.

Valberedningens förslag i sin helhet:
Ordförande för 2019:
Mats Persson (omval)
Ledamöter:
Nino Vidovic (omval) 2019/2020
Daniel Röme (nyval) 2019/2020
Bengt Hansson (sedan tidigare vald 2018/2109)
Sven-Åke Olsson (sedan tidigare vald 2018/2109)
Suppleanter :
Fabian Beijer (Nyval) 2019/2020
Helena Jönsson (sedan tidigare vald 2018/2109)

Tags: