Categories:

Lundaloppet är södra Sveriges största motionslopp, och en stor del av deltagarna är sponsrade av sina arbetsgivare som en friskvårdsinsats. Men från folkhälsosynpunkt skulle det vara bra att komplettera med andra aktiviteter. Därför utlyser Lundaloppet ett stipendium på 10.000 kronor till den som gjort något nyskapande inom friskvården. Vem som helst – företag, skolor, idrottsföreningar eller enskilda personer – kan nominera kandidater senast den 15 februari.

Se den mer utförliga utlysningen här:

LL19_friskvårdsstipendium_A5

Tags: