Categories:

På fredagen går endast släggtävlingen.
På lördagen är tävlingarna koncentrerade till förmiddagen och beräknas vara slut cirka 12.30.
På söndagen håller vi på till cirka kl. 15.

Tävlings-PM

Tidsprogram fredag

Tidsprogram lördag

Tidsprogram söndag

Tags: