Categories:

Ett nytt år står i antågande och med detta brukar det ske förändringar inom olika områden.

Jag vill se er alla på möte nästa vecka, närmare bestämt den 5/12 kl 18:00.

Kan du inte komma, vill jag att åtminstone en tränare per träningsgrupp är närvarande vid mötet.

Jag vill träffa er, presentera mig själv, berätta om förändringar i LOK-stödet samt gå igenom hur ni på ett enkelt sätt kan rapportera närvaro från årsskiftet. Vi har ett nytt administrativt system, SportAdmin, vilket vi skall använda så långt det är möjligt.

Jag vill även diskutera hur vi administrativt skall hantera tävlingar och träningsläger.

Vår styrelseordförande, Bengt Hansson, kommer också finnas på plats för att träffa er.

Tags: