Categories:

Fler funktionärer behövs till Sydsvenska Ungdomsspelen! Har du inte anmält dig? Gör det på en gång!!!

Anmäl dig direkt på kansliet, via mail eller telefon
ifklund.friidrott@swipnet.se
046-211 84 30

Tags: