2008-gruppen måndagar och torsdagar

Tränare i gruppen är: 
Karin Björk, Jeanette Tage och Annika Wigren

2008-gruppen tränar:
Måndagar 16:45-18:15
Torsdagar 17:00-18:30