2004-2005 gruppen 
måndagar, onsdagar, TORSDAGAR och lördagar

Tränare i gruppen är:
Saga Thornberg, Ebba Andersson och Erik Samuelsson

2006 GRUPPEN
TISDAGAR, ONSDAGAR, FREDAGAR, SÖNDAGAR 

Tränare i gruppen är Emma Brorsson och Erik Ardengård