Styrelsen

Ordförande
Bengt Hansson

Ledamöter
Carla Berns
Ellen Björklund
Jonathan Hallinder
Per Heander
Karin Ernhagen
Daniel Röme

Suppleanter
Gunilla Ascard
Ulrika Holgersson

 

 

Kontakta kansliet på kansli@ifklund.se om ni önskar komma i kontakt med styrelsen.