Styrelsen

Ordförande
Bengt Hansson (2017)

Ledamöter
Örjan Johansson (2016/2017)
Håkan Peterson (2016/2017)
Henrik Garmark (2016/2017)
Ellen Björklund (2017/2018)
Karin Ernhagen (2017/2018)
Bengt Leandersson (2017/2018)

Suppleanter
Gunilla Ascard (2017)
Ulrika Holgersson (2017)
Sima Zahrai (2017)
Markus Ehnberg (2017)

Preliminär Valberedning
Mats Persson – Sammankallande (2017)
Emil Jönsson (2017)
Vala Flosadóttir (2017)

 

Kontakta kansliet på kansli@ifklund.se om ni önskar komma i kontakt med styrelsen.