Medlemskap

Mina Uppgifter

                                                                                                

Avgifter

En aktiv friidrottare betalar årligen både medlems- och träningsavgift.

Medlemsavgiften på 100.- kr innebär att man blir medlem i klubben och stödjer dess verksamhet. För den som utnyttjar anläggningarna för träning utgår även en träningsavgift för IFK-hallen och Centrala Idrottsplatsen. 

Kategori Sammanlagd avgift
0-10 år 700 kr (inkl medlemsavgift & t-shirt)
11-13 år 1000 kr (inkl medlemsavgift & t-shirt)
14-17 år 1500 kr (inkl medlemsavgift)
18-59 år 1900 kr (inkl medlemsavgift)
60+ 500 kr (inkl medlemsavgift)
Familjemedlemskap 2000 kr (exkl. medlemsavgift)
Medlemsavgift 100 kr