Medlemskap

Mina Uppgifter

                                                                                                

Avgifter

En aktiv friidrottare betalar årligen både medlems- och träningsavgift. Medlemsavgiften betalas jan-dec medan träningsavgiften faktureras halvårsvis.

Medlemsavgiften på 100.- kr innebär att man blir medlem i klubben och stödjer dess verksamhet. För den som utnyttjar anläggningarna för träning utgår även en träningsavgift för IFK-hallen och Centrala Idrottsplatsen. 

Kategori Sammanlagd avgift – Årsavgift
0-10 år 1100 kr (inkl medlemsavgift & t-shirt)
11-13 år 1400 kr (inkl medlemsavgift & t-shirt)
14-17 år 1800 kr (inkl medlemsavgift)
18-65 år 2300 kr (inkl medlemsavgift)
65+ 800 kr (inkl medlemsavgift)
Medlemsavgift 100 kr