Sprinterträffen

Sprinterträffen är ett årligt arrangemang som äger rum i januari, tidigt på tävlingssäsongen och som tävlingsnamnet antyder tävlas det i sprint, 60 m och 60 m häck och vissa år också i någon teknikgren, t.ex. höjd. Tävlingen gäller alla åldrar från 8 år till seniorer.

Sprinterträffen 2017

Resultat | Resultat IVDM | Tidsprogram | Startlista | Inbjudan |
Efteranmälan under tävlingsdagen om plats finns.


Tidigare resultat

2016 | 201520142013 | 2012 | 2011 |

Tillbakablickar i videoformat

20152014 |

x