2008-gruppen måndagar och torsdagar

Tränare i gruppen är: 
Karin Björk och Jeanette Hansson

2008-gruppen tränar:
Måndagar 16.45-18.15
Torsdagar 17.00-18.00